23/05/17, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης με αριθμ. 8215/05-04-2017

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης με αριθμ. 8215/05-04-2017 για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020.


Δείτε παρακάτω τους Πίνακες Αποτελεσμάτων:

17/05/17, Προσκλήσεις Αναθέσεων

Δείτε παρακάτω τις σχετικές Προσκλήσεις:

26/04/17, Προσκλήσεις Αναθέσεων

Δείτε παρακάτω τις σχετικές Προσκλήσεις:

25/04/17, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

 

Διόρθωση (27/04/2017 14:17): Έγινε διόρθωση στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α στους πίνακες στις σελίδες 4 και 9. "Εγκαταστάσεις - Παραμετροποίηση Εφαρμογών" αντί για "Πρόγραμμα «Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων»".

Η τελική διακήρυξη είναι "ANAΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΩΣΤΗ_v4_0"

13/04/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

12/04/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

11/04/17, Διακήρυξη Διαγωνισμού 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ'

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΔ28/80 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (20/04/2017 11:30).

 

Διευκρινήσεις:

1. H νομοθεσία που ισχύει για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι αυτή που αναγράφετε στη διακήρυξη. Αναφορές στο ΠΔ28/80 που υπάρχουν στις μελέτες δεν ισχύουν (20/04/2017 10:27).

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν για ποιά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α έως Ε θα καταθέσουν προσφορά και να το αναγράφουν στα εντυπά τους. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν προσφορές για μέρος κάποιας από τις προμήθειες.

 

Διόρθωση (19/04/2017 09:17): Ο Τίτλος της Προμήθειας Ε στην σελίδα 11 της αναλυτικής διακήρυξης είναι: 
"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών".

 

"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK"
" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών"

 

31/03/17, Διακήρυξη 'Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιπόπουλου'

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΘΩΝΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

21/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

13/03/17, Πρόσκληση Ανάθεσης EPSILON NET

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

09/3/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Βιβλιοθήκη Δήμων

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

09/3/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Μηχανολογικού

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

24/02/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις.

07/02/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Ασφάλισης

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση δύο νέων απορριματοφόρων.

10/01/17, Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

Δείτε παρακάτω την σχετική Πρόσκληση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας

του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

22/12/16, Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» που είχε προγραμματιστεί για τις 23.12.2016, και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 16.01.2017.

21/12/16, Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Οχημάτων

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία:

16/12/16, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

27/05/16, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αμμουδιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 9η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 πρωινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

31/03/16, Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την ΚΕΔΗΡ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για την στέγαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

05/02/15, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου».

13/05/14, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου».

 

27/09/2013, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δήμου Ρεθύμνης


O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: "Μελέτη Εντοπισμού “Κοιτασμάτων” Βιώσιμων Δυνατοτήτων Ίδρυσης και Ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) με Χρήση Δημοτικής Περιουσίας" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 11/10/2013.

25 Μαΐου 2017
 (1335)
 (1121)
city maps (1041)
 (1326)
 (1281)
 (1329)
 (1333)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1332)
 (1334)
 (1324)
cretandietfestival.gr (1181)
History (441)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1301)
 (1328)
 (1221)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)